หัวเชื้อน้ำผลไม้เข้มข้น
 
 
 
 
 
 
 
   
   
                             
   
รายการ
ปริมาณ
 
   
น้ำผลไม้รวม(น้ำสตอเบอรี่+น้ำสัปปะรด)
1 ลิตร,6 ลิตร
 
   
น้ำสัปปะรดเข้มข้น
1 ลิตร,6 ลิตร
 
   
น้ำส้มเข้มข้น
1 ลิตร,6 ลิตร
 
   
น้ำฝรั่งเข้มข้น
1 ลิตร,6 ลิตร
 
   
น้ำองุ่นเข้มข้น
1 ลิตร,6 ลิตร
 
    Download  
    Sell Sheet