Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง"นิวตั้น"

เครื่องทำน้ำแข็ง"นิวตั้น"

เครื่องทำน้ำแข็ง ยี่ห้อ "นิวตั้น" เป็นเครื่องทำน้ำแข็งคุณภาพที่ผลิตภายในประเทศ ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ผลิตน้ำแข็งสำหรับอุปโภคและบริโภค สามารถใช้ในร้านอาหารหรือผลิตเพื่อน้ำแข็งจำหน่ายก็ได้ มีบริการรับซ่อม บำรุงรักษา และการดูแลหลังการขายโดยมีทีมงานที่มีตวามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

รูปแบบของน้ำแข็งนิวตั้นที่ผลิตโดยเครื่องทำน้ำแข็ง มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

น้ำแข็งเกล็ด

1.Flale Ice คือ น้ำแข็งชนิดเกล็ดกรอบ รับประทานง่าย ให้ความเย็นเร็ว เหมาสำหรับทานกับน้ำหวาน น้ำอัดลม หรือแช่ของสด อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ใด้ดี

น้ำแข็งถ้วยตัน

2. Big Round Cube คือ น้ำแข็งยูนิตหรือน้ำแข็งถ้วยตัน ขนาด 4 x 4 ซม.  มีลักษณะคล้ายน้ำแข็งหลอด แต่จะไม่มีรูตรงกลางเหมือนน้ำแข็งหลอด จึงทำให้น้ำแข็งละลายเหมาะสำหรับธุรกิจประเภท ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม โรงงาน และนำไปเพื่อผลิตน้ำแข็งจำหน่าย

น้ำแข็งถ้วยตัน

3. Small Round Cube คือ น้ำแข็งยูนิตหรือน้ำแข็งถ้วยตัน ขนาด 2 x 2 ซม.  มีลักษณะคล้ายน้ำแข็งหลอด แต่จะไม่มีรูตรงกลางเหมือนน้ำแข็งหลอด จึงทำให้น้ำแข็งละลายเหมาะสำหรับธุรกิจประเภท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 19

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 1. เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ด รุ่น ID.101

  เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ด
 2. เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนเล็ก รุ่น NT.125MU(s)

  เครื่องผลิตน้ำแข็งก้อนกลมเล็กตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด151กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก
 3. เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่ รุ่น NT.915MU

  เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วย สำหรับร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม กำลังการผลิต 1008 กิโลกรัม/วัน ** ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 4. เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่ รุ่น NT.515MU

  เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วย สำหรับร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม กำลังการผลิต 475 กิโลกรัม/วัน ** ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 5. เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่ รุ่น NT.415MU

  เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วย สำหรับร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม กำลังการผลิต 352กิโลกรัม/วัน ** ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 6. เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่ รุ่น NT.315MU

  เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วย สำหรับร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม กำลังการผลิต 288 กิโลกรัม/วัน ** ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 7. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.1000MF

  เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 8. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.705MF

  เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 9. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.505MF

  เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
 10. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.500MF(s)

  เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 19

หน้า:
 1. 1
 2. 2