Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งนิวตั้น ใด้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2526 จากประสบการณ์ กว่า 30ปี นิวตั้นเติบโตในธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าใด้เป็นอย่างดี คำมั่นของนิวตั้น คือการให้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการดีเยี่ยมแก่ลูกค้า เครื่องทำน้ำแข็ง "นิวตั้น"  มีหลายขนาด หลายรูปแบบ เช่น เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด และ เครื่องทำน้ำแข็งถ้วย ก้อนเล็ก-ใหญ่ 

ระวังของลอกเลียนแบบ ของแท้ต้องมี โลโก้ โลโก้เครื่องทำน้ำแข็ง "NEWTON"
   นิวตั้น ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำแข็งคุณภาพสูงจากต่างประเทศ อาทิเช่น
 
 
เครื่องทำน้ำแข็ง "Ice o matic" จากอเมริกา   เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"   จากอิตาลี
โลโก้เครื่องทำน้ำแข็ง "Newton Elite"    
เครื่องทำน้ำแข็ง "Newton Elite"  จากโรงงาน Scotsman    

 .นอกจากนี้ทาง บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด ยังมีบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำแข็ง ต่อประกัน บำรุงรักษาเครื่องรายปี โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั่วประเทศ "ทุกทิศทั่วไทย มั่นใจนิวตั้น"

 

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

9 รายการ(s)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

9 รายการ(s)