Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งนิวตั้น ใด้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2526 จากประสบการณ์ กว่า 30ปี นิวตั้นเติบโตในธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าใด้เป็นอย่างดี คำมั่นของนิวตั้น คือการให้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการดีเยี่ยมแก่ลูกค้า เครื่องทำน้ำแข็ง "นิวตั้น"  มีหลายขนาด หลายรูปแบบ เช่น เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด และ เครื่องทำน้ำแข็งถ้วย ก้อนเล็ก-ใหญ่ 

ระวังของลอกเลียนแบบ ของแท้ต้องมี โลโก้ โลโก้เครื่องทำน้ำแข็ง "NEWTON"
   นิวตั้น ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำแข็งคุณภาพสูงจากต่างประเทศ อาทิเช่น
 
 
เครื่องทำน้ำแข็ง "Ice o matic" จากอเมริกา   เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"   จากอิตาลี
โลโก้เครื่องทำน้ำแข็ง "Newton Elite"    
เครื่องทำน้ำแข็ง "Newton Elite"  จากโรงงาน Scotsman    

 .นอกจากนี้ทาง บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด ยังมีบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำแข็ง ต่อประกัน บำรุงรักษาเครื่องรายปี โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั่วประเทศ "ทุกทิศทั่วไทย มั่นใจนิวตั้น"

 

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

10 รายการ(s)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

10 รายการ(s)