Welcome

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.245MF

มุมมองเพิ่มเติม

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.245MF

Price

Call +66 2-088 0440

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
รายละเอียด

รายละเอียด

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี

ข้อจำกัดพื้นที่ติดตั้ง

เครื่องทำน้ำแข็งหลืกเลี่งแดด เครื่องทำน้ำแข็งห้ามใกล้เครื่องทำความร้อนอื่น
1.ควรเป็นพื้นที่ร่ม หลีกเลี่ยงการ สัมผัส กับแสดงแดดโดยตรง 2.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำน้าแข็ง ควรติดตั้งห่างจากเครื่องทำ ความร้อนอื่น
เครื่องทำน้ำแข็งครวตั้งอยู่พื้นที่ระนาบ เครื่องทำน้ำแข็งควรตั้งอยู่ในพื้นที่ระบายอากาศใด้ดี
3.พื้นที่ตั้งเครื่องจะต้องเป็นพื้นที่ แข็งแรงไม่ทรุดตัวได้และพื้นหน้า เป็นระนาบ สม่ำเสมอ ไม่ลาดเอียง 4.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำน้าแข็ง ควรติดตั้งในที่อากาศ ระบายใด้ดี

 

 

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า 0-042-007
ยี่ห้อ Newton
รุ่น NT.245MF
รูปแบบน้ำแข็ง น้ำแข็งเกล็ด
ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง (ซ.ม.) 70 x 84 x 198
กำลังการผลิต /24 ชม. 216
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 8.5
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชม.) 159
ความจุถังเก็บ (กก.) 133
ระบบไฟฟ้า 1Ø 220v 50Hz
หมายเหตุ ไม่ใช่
รายละเอียดเมต้า เครื่องทำน้ำแข็ง,เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด
บทวิจารณ์