Welcome

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.909F

มุมมองเพิ่มเติม

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น NT.909F

Price

Call +66 2-088 0440

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด พร้อมจ่ายน้ำแข็งเกล็ด
รายละเอียด

รายละเอียด

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด พร้อมจ่ายน้ำแข็งเกล็ด สำหรับร้านขายน้ำดื่ม หรือร้านกาแฟ ลดขั้นตอนในการตักน้ำแข็ง สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ และเมือน้ำแข็งถูกกดออกในไปใช้ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี

ข้อจำกัดพื้นที่ติดตั้ง

เครื่องทำน้ำแข็งหลืกเลี่งแดด เครื่องทำน้ำแข็งห้ามใกล้เครื่องทำความร้อนอื่น
1.ควรเป็นพื้นที่ร่ม หลีกเลี่ยงการ สัมผัส กับแสดงแดดโดยตรง 2.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำน้าแข็ง ควรติดตั้งห่างจากเครื่องทำ ความร้อนอื่น
เครื่องทำน้ำแข็งครวตั้งอยู่พื้นที่ระนาบ เครื่องทำน้ำแข็งควรตั้งอยู่ในพื้นที่ระบายอากาศใด้ดี
3.พื้นที่ตั้งเครื่องจะต้องเป็นพื้นที่ แข็งแรงไม่ทรุดตัวได้และพื้นหน้า เป็นระนาบ สม่ำเสมอ ไม่ลาดเอียง 4.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำน้าแข็ง ควรติดตั้งในที่อากาศ ระบายใด้ดี

 

 

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า 0-042-002
ยี่ห้อ Newton
รุ่น NT.909F
รูปแบบน้ำแข็ง น้ำแข็งเกล็ด
ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง (ซ.ม.) 50 x 82.5 x 98.5
กำลังการผลิต /24 ชม. 108
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 5.2
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชม.) 0.97
ความจุถังเก็บ (กก.) 16
ระบบไฟฟ้า 1Ø 220v 50Hz
หมายเหตุ ไม่ใช่
รายละเอียดเมต้า เครื่องทำน้ำแข็ง,เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด,เครื่องจ่ายน้ำแข็ง,เครื่องจ่ายน้ำแข็งอัตโนมัติ
บทวิจารณ์