Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง"นิวตั้น อีลิท"

เครื่องทำน้ำแข็ง"นิวตั้น อีลิท"

ทางนิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ ใด้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม ภายใต้แบรนด์ Newton Elite มีหลายขนาด เช่น น้ำแข็งเต็มก้อน(Full Cube) น้ำแข็งครึ่งก้อน(Half Cube) และน้ำแข็งรู  

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

5 รายการ(s)

 1. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น NE.105 HA/FA

  เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่มากนัก เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารขนาดเล็กที่ใช้น้ำแข็ง ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน *** รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม สามารถวางใต้เคาท์เตอร์ เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
 2. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น NE.75 HA/FA

  เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่มากนัก เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารขนาดเล็กที่ใช้น้ำแข็ง ประมาณ 75 กิโลกรัมต่อวัน *** รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม สามารถวางใต้เคาท์เตอร์ เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
 3. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น NE.55 HA/FA

  เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่มากนัก เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารขนาดเล็กที่ใช้น้ำแข็ง ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อวัน *** รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม สามารถวางใต้เคาท์เตอร์ เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
 4. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น NE.362

  เครื่องทำน้ำแข็ง ก้อนสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์ ผับ ที่ใช้น้ำแข็ง ประมาณ 305 กิโลกรัมต่อวัน *** รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 5. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น NE.182

  เครื่องทำน้ำแข็ง ก้อนสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์ ผับ ที่ใช้น้ำแข็ง ประมาณ 155 กิโลกรัมต่อวัน *** รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

5 รายการ(s)