Welcome

เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่ รุ่น NT.315MU

มุมมองเพิ่มเติม

เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่ รุ่น NT.315MU

Price

Call +66 2-088 0440

เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วย สำหรับร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม กำลังการผลิต 288 กิโลกรัม/วัน ** ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี
รายละเอียด

รายละเอียด

เครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิต สำหรับร้านขายน้ำดื่ม สามารถผลิตน้ำแข็ง และหยุดการทำงานเมือน้ำแข็งเต็มถังเก็บ เครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัต ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสอย่างดี

ข้อจำกัดพื้นที่ติดตั้ง

เครื่องทำน้ำแข็งหลืกเลี่ยงแดด เครื่องทำน้ำแข็งห้ามใกล้เครื่องทำความร้อนอื่น
1.ควรเป็นพื้นที่ร่ม หลีกเลี่ยงการ สัมผัส กับแสดงแดดโดยตรง 2.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำน้าแข็ง ควรติดตั้งห่างจากเครื่องทำ ความร้อนอื่น
เครื่องทำน้ำแข็งครวตั้งอยู่พื้นที่ระนาบ เครื่องทำน้ำแข็งควรตั้งอยู่ในพื้นที่ระบายอากาศใด้ดี
3.พื้นที่ตั้งเครื่องจะต้องเป็นพื้นที่ แข็งแรงไม่ทรุดตัวได้และพื้นหน้า เป็นระนาบ สม่ำเสมอ ไม่ลาดเอียง 4.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำน้าแข็ง ควรติดตั้งในที่อากาศ ระบายใด้ดี

 

 

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า x-xxx-xxx
ยี่ห้อ Newton
รุ่น NT.315MU
รูปแบบน้ำแข็ง น้ำแข็งยูนิต
ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง (ซ.ม.) 114 x 91 x 204
กำลังการผลิต /24 ชม. 288
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 14.5
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชม.) 2.7
ความจุถังเก็บ (กก.) 227
ระบบไฟฟ้า 1Ø 220v 50Hz
หมายเหตุ ***
รายละเอียดเมต้า เครื่องทำน้ำแข็ง,เครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่,เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตก้อนใหญ่,เครื่องทำน้ำแข็งถ้วย
บทวิจารณ์