Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

6 รายการ(s)

 1. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.1006

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด320กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลาง รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 2. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.306

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด107กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 3. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.426

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด160กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 4. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.456

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด155กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 5. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.606

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด215กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 6. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.806

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด305กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

6 รายการ(s)