Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 21

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.1006

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด320กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลาง รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 2. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.86

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด30.5กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 3. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.106

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด38กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 4. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.126

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด56กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 5. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.176

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด69กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 6. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.306

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด107กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 7. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.426

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด160กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 8. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.456

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด155กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 9. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.606

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด215กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
 10. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.56

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด24.5กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 21

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3