Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ(s)

 1. เครื่องทำน้ำแข็งแผ่น Scotsman รุ่น MAR306

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีน้ำแข็งเป็นเกล็ดแผ่นเล็ก ใช้สำหรับแช่อาหารสด เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีแบบแผ่น กำลังการผลิต 1700กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดใหญ่มาก

 2. เครื่องทำน้ำแข็งแผ่น Scotsman รุ่น MAR206

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีน้ำแข็งเป็นเกล็ดแผ่นเล็ก ใช้สำหรับแช่อาหารสด เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีแบบแผ่น กำลังการผลิต 1300กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดใหญ่มาก

 3. เครื่องทำน้ำแข็งแผ่น Scotsman รุ่น MAR208 Split

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีน้ำแข็งเป็นเกล็ดแผ่นเล็ก ใช้สำหรับแช่อาหารสด เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีแบบแผ่น กำลังการผลิต 1650กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดใหญ่มาก

 4. เครื่องทำน้ำแข็งแผ่น Scotsman รุ่น MAR308 Split

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีน้ำแข็งเป็นเกล็ดแผ่นเล็ก ใช้สำหรับแช่อาหารสด เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีแบบแผ่น กำลังการผลิต 2200กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดใหญ่มาก

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ(s)