Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ(s)

  1. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.306

    เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด107กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
  2. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.426

    เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด160กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)
  3. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม รุ่น MV.456

    เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนสี่เหลี่ยม ตู้ตั้งแบบมีถังเก็บ ขนาด155กิโลกรัม* รูปแบบน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมมีขนาดเต็มก้อน(Full Cube) ครึ่งก้อน (Half Cube)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ(s)