Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

เครื่องทำน้ำแข็ง "Scotsman"

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

6 รายการ(s)

 1. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.86

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด30.5กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 2. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.106

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด38กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 3. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.126

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด56กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 4. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.176

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด69กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 5. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.56

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด24.5กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด
 6. เครื่องทำน้ำแข็งก้อนกลม Scotsman รุ่น AC.46

  เครื่องผลิตน้ำแข็งนำเข้าจากอิตาลีก้อนกลม ตู้ใต้เคาท์เตอร์ ขนาด18.5กิโลกรัม* เหมาะสำหรับภัตตาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำกัด

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

6 รายการ(s)