Welcome

เครื่องทำน้ำแข็ง ICESTA รุ่น "IF1T-R4A"

มุมมองเพิ่มเติม

เครื่องทำน้ำแข็ง ICESTA รุ่น "IF1T-R4A"

Price

Call +66 2-088 0440

เป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ขนาดกำลังการผลิต 1000 กิโลกรัมต่อวัน น้ำแข็งจะมีลักษณะเป็นเกล็ด แผ่นเล็กๆ ขนาด 1.5-2.2 มิลลิเมตร นิยมใช่แช่อาหารสด และใช้ในการลดอุณหภูมิของวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด

รายละเอียด

เป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ขนาดกำลังการผลิต 1000 กิโลกรัมต่อวัน น้ำแข็งจะมีลักษณะเป็นเกล็ด แผ่นเล็กๆ ขนาด 1.5-2.2 มิลลิเมตร นิยมใช่แช่อาหารสด และใช้ในการลดอุณหภูมิของวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า x-xxx-xxx
ยี่ห้อ ICESTA
รุ่น IF1T-R4A
รูปแบบน้ำแข็ง น้ำแข็งแผ่น
ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง (ซ.ม.) 132×90×90
กำลังการผลิต /24 ชม. 1000
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ไม่ระบุ
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชม.) ไม่ระบุ
ความจุถังเก็บ (กก.) ไม่ใช่
ระบบไฟฟ้า 3Ø 400V 50Hz
หมายเหตุ **** Standard Working Condition: Ambient Temp : 25℃, Water Inlet Temp : 16℃
รายละเอียดเมต้า เป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ขนาดกำลังการผลิต 500 กิโลกรัมต่อวัน น้ำแข็งจะมีลักษณะเป็นเกล็ด แผ่นเล็กๆ ขนาด 1.5-2.2 มิลลิเมตร นิยมใช่แช่อาหารสด และใช้ในการลดอุณหภูมิของวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
บทวิจารณ์