Welcome

สาระน่ารู้

การถนอมอาหารโดยแช่เยื่อกแข็ง การผลิดน้ำแข็งถ้วยตัน ขั้นตอนผลิตน้าแข็งเกล็ด ฉลาก อย.
การถนอมอาหารโดยแช่เยื่อกแข็ง ขั้นตอนผลิตน้าแข็งยูนิต ขั้นตอนผลิตน้าแข็งเกล็ด ฉลากน้ำแข็ง
 อุณหภูมิกับความปลอดภัยในงานอาหาร    
NSF ย่อมาจากอะไร  อุณหภูมิกับความปลอดภัยในอาหาร ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น  คำคม เพิ่มพลัง สำหรับการทำงาน
สาธิตเตาอบ Part 1 สาธิตเตาอบ Part 2 สาธิตเตาอบ Part 3 สาธิตเตาอบ Part 4
   
สาธิตเตาอบ Part 5  สาธิตเตาอบ Part 6  สาธิตเตาอบ Part 7 สาธิตเตาอบ Part 8