Welcome

เตาอบอาหาร"Convotherm"

เตาอบอาหาร"Convotherm"

 • เตาอบไฟฟ้า
 • เตาอบไฟฟ้า
 • เตาอบไฟฟ้า
 • เตาอบไฟฟ้า

 

เตาอบ "Convotherm"

 เป็นเตาอบไอน้ำ(Combi-Oven) สาระพัดประโยชน์ สามารประกอบอาหารใด้เกียบทุกประเภท เช่น อบ ทอด นึ่ง ตู๋น ต้ม เป็นสินค้าคุณภาพดี จากเยอรมันนี เหมาะสำหรับ โรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และให้คุณภาพอาหารคงที่ เตาอบ Convotherm ใด้พัฒนามาจนเป็นรุ่นปัจจุบัน คีอ Convotherm4 มี ทั้งหมด มีทั้งระบบใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้ก๊าซธรรมชาติ
Design

Design

 

เตาอบอาหาร เตาอบไฟฟ้า Convotherm4

 

 

Redefined: clear design meets functionality

The new aesthetic design means that Convotherm 4 is also ideal for front-of-house cooking. Our principle of “form follows function“ is reflected in a clarity of design that also sets new standards in intuitive controls and serviceability.
เตาอบอาหาร เตาอบไฟฟ้า Convotherm4

easyTouch® and easyDial™ – 2 designs, 7 sizes each

 
 

 หน้าจอเตาอบ ระบบสัมผัส multi-touch

111   หน้าจอเตาอบ ระบบกด  

  

Convotherm 4 easyTouch®

   

Convotherm 4 easy Dial™

   

  The easyTouch® complete package gives you a full range of impressive and practical features including a high-resolution 9" full-touchscreen and customisation options for your every need. The operating concept is incredibly easy, incorporating both established and new functions:   For creative chefs! easyDial™ sets new standards in manual operation: all settings and extra functions can be selected and adjusted in one operating level and are visible at all times.  
  ACS+ including perfectly harmonised extra functions:   ACS+ including perfectly harmonised extra functions:  
  
 • Crisp&Tasty – 5 moisture-removal settings
 • BakePro – 5 levels of traditional baking
 • HumidityPro – 5 humidity settings
 • Controllable fan – 5 speed settings
   
 • Crisp&Tasty – 5 moisture-removal settings
 • BakePro – 5 levels of traditional baking
 • HumidityPro – 5 humidity settings
 • Controllable fan – 5 speed settings
 
  ConvoClean+: the fully automatic cleaning system with eco, express and regular modes, including optional single dosage  
 • Semi-automatic cleaning system
 
  Ethernet interface (LAN)      
         
 

USB port

 

Integral preheat bridge

 
  Helpfully located on the front in the control panel. USB sticks can be plugged in easily behind a self-closing cover which shuts automatically when you pull out the USB stick to provide IPX5 protection from water jets.
 • For easy updates, uploading cooking profiles and images and downloading HACCP data
  Fitted as standard in all Convotherm 4 floor-standing units:
 • Preheat bridge folds up automatically into the door frame
 • Rapid preheating even without loading trolley fitted
 • No heat loss
 • Improved safety
 
     
 

Disappearing door*

 

HygienicCare

 
  This Convotherm innovation saves working space in front of the appliance and reduces the risk of injury:
 • Ideal for more freedom of movement when working
 • Cuts the risk of injury or burns from the hot insideoven door
 • Means that large combi steamers with loading trolley can be installed in practically any situation, even where space is tight
* optional
  The new concept in hygiene from Convotherm covers all main areas that come into contact with the user: the control panel, door handle, and recoil hand shower are made of an innovative material containing embedded silver ions:
 • All the contact surfaces at the centre of operations are now logically included in the hygiene concept.
 • Permanent antibacterial action
 • Reduces the transfer of bacteria
 
         
         
         
         
 
Cooking Results

cooking results

 

เตาอบอาหาร เตาอบไฟฟ้า Convotherm4

 

Your cooking results in focus

The ACS+ system ensures peak cooking performance in all Convotherm 4. It guarantees perfect steam saturation,
automatic humidity adjustment in combi-steam cooking and fast, even heat transfer for convection. This delivers an ideal, constant environment in the cooking chamber for all products, from vegetables through meat and fish to side dishes or baked goods, whether fresh, frozen or precooked. Even when the combi steamer is fully loaded, you achieve consistently excellent results: evenly cooked, succulent and crispy.Our ACS system works like a pan lid, keeping heat and moisture in the combi steamer so that the temperature rises rapidly and less power and water are required.The new ACS+ system can do even more: it uses smart active control of air input and output. After all, if you want to reduce a sauce, you take the lid off the pan.
 

New and improved extra functions in ACS+

 
 

 หน้าจอเตาอบ ระบบสัมผัส multi-touch

111   หน้าจอเตาอบ ระบบกด  

  

Crisp&Tasty

   

Fan speed

   

  In convection mode you can produce food that is tender inside yet supercrispy outside in minimum time.
 • 5 levels of moisture removal
 • All 5 levels can be set manually or programmed
  For unbeatable results, even with the most sensitive products such as pastry puffs:
 • Fan speeds – 5 levels provided
 • Permanently programmable if required
 • Perfectly consistent results, even when combi steamer is fully loaded
 
 

   
  

BakePro

   

HumidityPro

 
  Select the right amount of added moisture for your food items in convection mode and the Convotherm will add the required rest time period automatically.
 • Traditional baking function in 5 stages
 • Steaming and resting produce baking results as good as the traditional baker’s oven
 • No need to defrost frozen baked goods before baking
 • Programmable, including multi-stage baking profiles
  In addition to automatic control, this new function lets you control the moisture level manually in combi-steam mode from as low as 30°C, precise to suit your personal preference:
 • 5 moisture-level settings
 • Super-succulent dishes cooked precisely to your requirements
 • No need to enter percentages
 • Also ideal for holding food
 
         
   

Cooking functions in ACS+ 

 
 

 

 
  Steam: particularly effective steam-cooking from 30°C to 130°C, with the system remaining closed throughout the process. For optimum results including vegetables, dough products and fish. Retains vitamins and colour and minimises oxidation.   Combi-steam: from 30°C with automatic moisture regulation. The system remains closed throughout cooking. Retains the intrinsic moisture and flavours of the products. You achieve particularly tender, succulent and tasty cooking results while minimising weight loss.  
     
  Convection: from 30°C, the intrinsic moisture of the products in the closed system produces a slightly humid atmosphere for rapid, even heat transfer right into the centre of the food. You can selectively adjust the crust and crispness to suit your requirements by simply enabling the Crisp&Tasty function.   Regenerating with easyDialyou can regenerate your products precisely as though freshly cooked.Regenerate+ easyTouch®versatile regenerating function with preselect for à la carte, plate banquet and buffet. The way to optimum quality.

 

 
         
   
 

Mixed load

The legendary art of the closed system: combi-steaming a mixture of food, for instance roast pork, croissants, fish, frozen vegetables and a Madeira cake, all simultaneously. Achieving optimum results and maximum value:

 • More flexibility in kitchen procedure

 • Automatic moisture regulation in our ACS+ combi-steaming function creates the optimum oven environment for each product combination

 
 

Full loads 

 Each unit size has its own tailor-made suction panel delivering uniform air distribution, which guarantees consistent browning of the product even when the combi steamer is fully loaded:

 • New software algorithms, customised solid-state relay technology, latest air-flow engineering and optimised heat exchangers ensure the fastest thermal response times and bring the cooking chamber rapidly up to the required temperature, even when fully loaded with frozen products
 • The new Crisp&Tasty uses intelligent active control of air input and output. Delivers fast and reliable roasting and grilling – even when cooking difficult food such as marinated meat
 
 

 ecoCooking*

The energy-save function is ideal for food with long cooking times such as roasts, joints of beef and large roasting joints:
 • The especially gentle cooking process actually improves the product quality
 • ecoCooking can be activated at 30°C and above for convection and combi-steam cooking

* easyTouch only
 
 
Cleaning

Cleaning

 

The new standard in flexible, reliable cleaning

 
   

ConvoClean+ & ConvoClean

 
    Developed for maximum flexibility with minimum consumption. With new operating functions and single dosagefor absolutely every usage profile. Strictly fully automatic: avoids any contact with chemicals when starting the cleaning process  
       
       
 
 
       

ConvoClean+ in easyTouch®

 
     The fully automatic cleaning system in selectable eco, express or regular mode achieves optimum hygiene whenever you need it – also includes optional single dosage:*  
     
 • Four selectable cleaning levels with fully automatic dispensing of cleaning fluid
 • eco mode economises on cleaning fluids, energy and water
 • express mode saves time and allows ultra-fastcleaning even during business hours
 • regular mode balances speed with economy
 • Maximum food safety thanks to the fully automatic cleaning process
 • Final steam-disinfection and drying cycles guarantee perfect hygiene
 • Single-touch start at any time without needing manual rapid cooling
 • No contact with cleaning fluid when starting the cleaning process
 
    
 
   

 

ConvoClean in easyDial™**

 
     The fully automatic cleaning system in regular mode achieves optimum hygiene whenever you need it – also includes optional single dosage:*  
     
 • Four selectable cleaning levels with fully automatic dispensing of cleaning fluid
 • No contact with cleaning fluid when starting the cleaning process
 • Starts with one touch whenever you want, with no need for manual rapid cooling
 • Maximum food safety thanks to the fully automatic cleaning process
 • Final steam-disinfection and drying cycles guarantee perfect hygiene
 
     * Please refer to the Convotherm accessories brochure for more information about single dosage.
** option in easyDial
 
         
operating costs

operating costs

Lower operating costs while helping the environment

Every watt and litre count. The Convotherm 4 represents a new class of energy efficiency and water consumption compared with the previous P3 model. Not only are our appliances certified with the Energy Star but our environmental and energy management systems comply with ISO standards 14001 and 50001. Because we believe that sustainability starts back at the factory.

At our manufacturing site in Eglfing, we have been saving one million kg of CO2 annually since converting to green electricity in 2009.

 


Heat-up time in convection mode [min] for a temperature setting of 165°C in accordance with DIN 18873-1 2012-06 6.2*
Convotherm 4 10.10 ES   2:49 min -27 %
Previous P3 model OES 10.10   3:50 min
 
Energy consumption under no load in convection mode (sensible heat output) [kWh] in accordance with DIN 18873-1 2012-06 6.3*
Convotherm 4 10.10 ES   1.00 kWh -19 %
Previous P3 model OES 10.10   1.23 kWh
 
Energy consumption under load in steam mode [kWh] in accordance with DIN 18873-1 2012-06 8.3*
Convotherm 4 10.10 ES   2.68 kWh -12 %
Previous P3 model OES 10.10   3.03 kWh
 
Water consumption under load in steam mode [l] in accordance with DIN 18873-1 2012-06 8.3*
Convotherm 4 10.10 ES   2.33 l -14 %
Previous P3 model OES 10.10   2.72 l

* the values shown have been checked by the TÜV, Germany’s independent testing institute

Cleaning-fluid consumption**
Convotherm 4 10.10 ES   400 ml -38 %
Previous P3 model OES 10.10   640 ml
 
 
Energy consumption**
Convotherm 4 10.10 ES   3.5 kWh -44 %
Previous P3 model OES 10.10   6.2 kWh
 
Water consumption**
Convotherm 4 10.10 ES   35 l -44 %
Previous P3 model OES 10.10   63 l

 ** Convotherm 4 10.10 Cleaning level 3, regular mode

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ(s)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ(s)