Welcome

เตาอบพิซซ่า "PizzaMaster"

เตาอบพิซซ่า "PizzaMaster"

PizzaMaster เป็นเตาอบพิซซ่าระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ สำหรับร้านอาหารที่ต้องการควบคุมเวลาและคุณภาพของอาหาร เตาอบพิซซ่า" PizzaMaster" มีอุณหภูมิสูง (932F) และให้ความร้อนสูงอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิสูงนี้ทำให้พิซซ่ารสชาติดี เตาอบพิซซ่า "PizzaMaster" มี 2รูบแบบ

1.เตาอบพิซซ่าแบบแยกส่วน 2เตาอบพิซซ่าแบบเคาน์เตอร์

 

เตาอบพิซซ่าแบบแยกส่วน

เตาอบพิซซ่าแบบเคาน์เตอร์

 

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ(s)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ(s)