Welcome

เตาย่างไก่ "Fri-jado"

เตาย่างไก่ "Fri-jado"

Turbo Deli Rotisserie เป็นต้นแบบที่เร็วที่สุด เกี่ยวกับการย่างในรูปแบบอุตสาหกรรม ห้องเครื่องของ TDR  ถูกอัดด้วยอากาศบริสุทธิ์ทำให้ไก่ย่าง กรอบและอร่อยและยังคงรักษาคุณภาพใด้นับเป็นชั่วโมง TDR วนลมร้อนไปทั่วห้องเครื่องทำให้เกิด ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงระหว่างกระบวนการเตรียมการ Rotisserie ประหยัดพลังงานและให้ผลผลิตสูง ประตูกระจกสองชั้นสร้างหน้าจอขนาดใหญ่ที่โดดเด่น ในส่วนที่ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณให้สูงสุด และยังมีฉนวนกันความร้อนที่สมบูรณ์แบบ

 

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ(s)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ(s)