Welcome

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง"นิวตั้น"

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง"นิวตั้น"

ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทาน ควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน และผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง และเรายังมีตู้โชว์เค้ก หรือตู้แช่เค้ก ที่เป็นกระจกโค้ง และกระจกเหลื่ยม อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล ตู้แช่แข็ง -15 องศาเชลเชียล ถึง -18 องศาเชลเชียล

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 11

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 1. ตู้แช่เย็น NEWTON UPR4D-1320CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 4 ประตู ขนาดความกว้าง 132 cm. เหมาะสำหรับ ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

 2. ตู้แช่แข็ง NEWTON REF2D-1200FZ

  ตู้แช่แข็ง "NEWTON" รุ่น 2 ประตู ทรงนอน ขนาดความกว้าง 120 cm.  สามารถวางใต้เคาเตอร์ ตู้แช่แข็งเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบแช่แข็งสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็ง ไอศกรีม น้ำแข็ง ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ -15 องศาเชลเชียล ถึง -18 องศาเชลเชียล

 3. ตู้แช่แข็ง NEWTON UPR2D-720FZ

  ตู้แช่แข็ง "NEWTON" รุ่น 2 ประตู ขนาดความกว้าง 72 cm.  ตู้แช่แข็งเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบแช่แข็งสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็ง ไอศกรีม น้ำแข็ง ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ -15 องศาเชลเชียล ถึง -18 องศาเชลเชียล

 4. ตู้แช่แข็ง NEWTON UPR4D-1320FZ

  ตู้แช่แข็ง "NEWTON" รุ่น 4 ประตู ขนาดความกว้าง 132 cm. เหมาะสำหรับ ตู้แช่แข็งเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบแช่แข็งสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็ง ไอศกรีม น้ำแข็ง ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ -15 องศาเชลเชียล ถึง -18 องศาเชลเชียล

 5. ตู้แช่เย็น NEWTON REF2D-1500CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 2 ประตู ทรงแนวนอน ขนาดความกว้าง 150 cm. สามารถวางใต้เคาเตอร์  ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

 6. ตู้แช่เย็น NEWTON REF3D-2300CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 3 ประตู ทรงแนวนอน ขนาดความกว้าง 230 cm. สามารถวางใต้เคาเตอร์  ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

 7. ตู้แช่เย็น NEWTON REF3D-2000CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 3 ประตู ทรงแนวนอน ขนาดความกว้าง 200 cm. สามารถวางใต้เคาเตอร์  ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

 8. ตู้แช่เย็น NEWTON REF3D-1800CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 2 ประตู ทรงแนวนอน ขนาดความกว้าง 150 cm. สามารถวางใต้เคาเตอร์  ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

 9. ตู้แช่เย็น NEWTON REF2D-1200CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 2 ประตู ทรงแนวนอน ขนาดความกว้าง 120 cm. สามารถวางใต้เคาเตอร์  ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

 10. ตู้แช่เย็น NEWTON UPR2D-720CL

  ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น "NEWTON" รุ่น 2 ประตู ทรงยืน ตู้แช่เย็นเหมาะสำหรับเก็บรักษา วัตถุดิบที่สดสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตจากแสตนเลส 304 แข็งแรงทนทานควบคุมความเย็นด้วยระบบ Digital พร้อมหน้าจอแสดงแสดงผลการทำงาน ผนังตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็ง กั้นด้วย Hard Polyurethane 60 mm ทำให้สามารถเก็บความเย็นใด้ดี ลดการทำงานของเครื่อง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิตู้แช่เย็น อยู่ที่ +2 องศาเชลเชียล ถึง +8 องศาเชลเชียล

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 11

หน้า:
 1. 1
 2. 2